Tass För Dig

VÄLKOMNA TILL SOCIALA TJÄNSTEHUNDS-TEAMET


Blanka & Francisca

Tass För Dig erbjuder hundunderstödda insatser med utbildad och legitimerad social tjänstehund (utbildade vid Svenska Terapihundskolan). Tjänsterna fokuserar på att främja och öka välbefinnandet hos människor genom att erbjuda social tjänstehund i syfte att stödja och hjälpa människor i olika livssituationer. Genom besök, samtal och anpassade aktiviteter mellan hund och människa skapar vi meningsfulla samarbeten och bidrar till att förändra människors livssituation. Forskning och utvärderingar belyser vikten av sociala tjänstehundar och deras positiva inverkan på människors liv. I vårt arbete strävar vi efter att öka livskvaliteten för människor i olika situationer, genom att exempelvis bidra till att:

  • skapa lugn och fokus
  • skapa bra samtal och stärka förmågan till relationer
  • öppna upp för nya perspektiv och tankar
  • öka självkänsla och motivation att utvecklas
  • minska depression
  • sänka blodtryck och öka oxytocin (hormon som skapar välbefinnande)

Med sin lojalitet och förmåga att ge ovillkorlig kärlek, är sociala tjänstehundar en ovärderlig resurs för oss människor.


Välkommen att ta del av våra tjänster, se nedan!

TJÄNSTER

BESÖKSHUND

Tass För Dig erbjuder tjänsten Besökshund till verksamheter som arbetar med individer från 13 år och uppåt inom exempelvis äldreomsorgen, särskilda boenden, kvinnojourer, vittnesstöd och stöd till brottsoffer.

Vi erbjuder skräddarsydda besöksprogram, på regelbundet schema eller enstaka tillfällen - behovsanpassat efter önskemål.  

HUNDUNDERSTÖDD COACHING

Tass För Dig erbjuder hundunderstödd coaching - en målinriktad insats som fokuserar på deltagarens personliga utveckling, insikt och funktion samt önskan om förändring. Francisca Herodes är Diplomerad Coach - ICF International Coaching Federation samt legitimerad social tjänstehunds-team tillsammans med hunden Blanka. Vi tar emot i vackra lokaler centralt i Stockholm.

I livet, på jobbet, i relationer och i många andra situationer kan murarna ibland kännas höga, det är kanske svårt att nå fram, eller det är dags att byta spår, men kanske är det knepigt att veta vart man faktiskt ska gå – vilket håll, vilken riktning och hur ska man göra?

Tillsammans med det hundunderstödda coach-teamet kan vi utforska bortom det du tror att du kan- bortom det du tror att du sett om dig själv! Coaching är en kraftfull samtalsform som hjälper dig som är villig att öppna upp och testa dina oprövade tankar och fånga nya insikter. Coach-teamet har några nycklar som kan låsa upp outforskade perspektiv. Du får ett effektivt sätt ta dig framåt.

Du bidrar med dina tankar, idéer och din vilja att skapa förändring. Jag är din guide och vägvisare.

Hundunderstödda coach-teamet utrustar dig med att stärka och väcka din förmåga att lyssna till dig själv. Den förmågan är en gömd skatt du har som du ska kunna använda i allt större utsträckning.

FÖR BOKNING AV BESÖKSHUND

E-mail: francisca.herodes@tassfordig.se eller tel: 076 9466454


FÖR BOKNING AV HUNDUNDERSTÖDD COACH

E-mail: francisca.herodes@tassfordig.se eller tel: 076 9466454

Mottagning: Artillerigatan 38, Stockholm - 4 minuters promenad från T-bana Östermalmstorg


Äldreboende


Jag vill tacka er för ert fantastiska arbete här och ert varma bemötande och härliga besök som hjälpt så många.

Francisca är en väldigt duktig, lyhörd och professionell coach som har ett genuint intresse av att hjälpa andra människor. Med värme och professionalism bjuder Francisca in till ett samtal i en trygg miljö där man kan öppna upp och prata om det man önskar.

44-åring, Stockholm